kit thi nghiem AVR

trungchi3t

Học sinh trung cấp
#1
chào các bạn.
lúc trước mình sử dụng PIC nay mình vừa chuyển sang AVR . bạn nào có kít thí nghiệm AVR bằng protues vui lòng share cho mình với nhe
xin cảm ơn
 

Quảng cáo Google