Cần giúp led matran 8x8 sd pic16f887

thanh1427035

Học sinh phổ thông
#1
  1. Mình đang làm btap thiết kế mạch dk led ma trận 8x8 dùng pic16f887,mô phỏng proteur và code,hiện tại mình chưa có tài liệu nào tham khảo để làm hết,anh chị nào có cho mình xin những bài tương tự,xin cảm ơn ! (gà nên mấy b giúp đỡ )
 

Quảng cáo Google