Cần giúp Lỗi khi soạn thảo chương trình trên MPLAB (tool chain CCS-C)

giangchau_ht

Học sinh phổ thông
#1
Hi ae nào chỉ giúp, sao mình khai báo PORTA và PORT_LED trong file main.h và file def_887.h, khi sử dụng ccs compiler thì sử dụng được nhưng khi mình MPLAB X để soạn thảo và dùng CCS-C làm tool chain thì ở hàm main.c không gọi được báo lỗi hoài. Thanks. Mình thích sử dụng MPLAB hơn soạn thảo trên CCS-C.
https://app.box.com/s/abpqwyhp9yoplr3afrkyx2b69mefyz9d
 

Đính kèm

Quảng cáo Google