Lỗi không add file "textlcd.h"

Homie28

Học sinh phổ thông
#1
Mọi người cho em hỏi là làm thế nào để xử lý được lỗi này, loay hoay mãi mà nó cứ báo lỗi
text.PNG
 

Homie28

Học sinh phổ thông
#3
Em cũng cho nó vào chỗ giống như các file hex có sẵn mà nó cứ báo lỗi như thế. Không biết xử lý sao.
tẽt2.PNG
 

Homie28

Học sinh phổ thông
#5
Khi em chép vào file io có sẵn của nó thì build không lỗi nữa. Sao để như kia lại bị nhỉ? Không hiểu.
te.PNG
 

Quảng cáo Google