Cần giúp lỗi solidworks

Thạch Ngọc

Học sinh phổ thông
#1
Có lỗi này nhờ các bạn giúp với
Khi tôi chọn Features và chọn phần Extruded cut thì nó hiển thị:This operation requires a fully defined sketch
Tôi dùng bản 2010
 

Quảng cáo Google