MẠCH CẢM BIẾN NHIÊT DS18B20 VỚI PIC18F4550 HIỂN THỊ 2 LED 7 ĐOẠN

daithang

Học sinh phổ thông
#1
Mình đang làm đồ án về cảm biến nhiệt DS18b20 với pic18f4550 chạy phần mềm proteus thị nó không hiển thị qua led 7 đoạn được và con ds18b20 ko giao tiếp dc. và mình có sử dụng 2 ic 74ls373 để kết nối với 2 led.
Mong mọi nguoi chỉ giúp.
 

Đính kèm

Quảng cáo Google