Mạch Cầu H Mosfet

lua dinh

Học sinh phổ thông
#1
lua dinh upload một tài nguyên mớii:

Mạch Cầu H Mosfet (version V1.0) - Mạch cầu H sử dụng Mosfet IRFZ44N có dòng lên đến 49A, điện áp 55V.

IR2101 MOTOR DRIVER
Mạch cầu H sử dụng Mosfet IRFZ44N có dòng lên đến 49A, điện áp 55V với Ic lái IR2101. File dowload gồm mạch nguyên lý, mạch in được thiết kế trên Protues.
IR2101 MOTOR DRIVER PCB
Xem đính kèm 73318


Xem đính kèm 73317 ...
Đọc thêm...
 

Quảng cáo Google