Mach cau H

#20
cái này thì tùy thôi mà.6N137 là opto xung thôi.Nếu bạn băm PWM tầ số cao thì mới dùng tới 6N137
còn không thì PC817 là đc\
 

Quảng cáo Google