Mạch +code robot dò đường

sokitro

Học sinh phổ thông
#24
tại sao xung pwm lại cấp tới chân ENA mà không phải vào chân IN vậy bạn.Mình mp trong proteus thì khi cấp xung
PWM vào chân ENA thấy nó chạy rất châm so với cấp vào chân IN.Time periods của mình là 1ms.
 
#29
mta_cdt upload một tài nguyên mớii:

Mạch +code robot dò đường (version 2014-05-05) - Mạch công suất dùng IR2184, mạch CPU dùng atmega16 và sensor dùng led hồng ngoại và code testĐọc thêm...
Bác@mta_cdt giải thích 1 chút về cách tính vị trí của robot được không nhỉ :D
Mã:
int vitrixe()
{ 

  char j;
  unsigned int sum1=0, sum2=0;
  float temp; 
  read_adc_all();
  for (j=0; j<chanel;j++)
  {
    sum1=sum1+adc[j]*(j+1);
    sum2=sum2+adc[j];
  }
  if (sum2!=0)
  {
    temp = (float)sum1*100;
    temp = temp/sum2;
  }
  else temp=0;
  return temp-450;
}
mình đọc mà chưa nắm được giải thuật của bạn trong đó.
 

Quảng cáo Google