Mạch đếm sử dụng IC số 7490

ictech

Học sinh phổ thông
#1
 1. Giới thiệu IC 7490.
 • 7490 là một loại IC số để thực hiện các phép đếm tiến ( đếm bắt đầu từ 0).
 • Có 2 bộ đếm cụ thể như sau:
Với Kd=5 : Đếm từ 0 đến 4.

Với Kd=10: Đếm từ 0 đến 9.Sơ đồ chân của 7490


Hình dạng thực tế của 7490Chức năng các chânBảng sự thật của 7490L: là mức thấp. X: Không xác định.

H: là mức cao. COUNT: là đếm

→ Nhìn vào bảng sự thật ta thấy rằng: Muốn cho IC 7490 thực hiện phép đếm thì phải thỏa mãn điều kiện sau

- R0(1) , R0(2) là GND (L) ( mức thấp)

- R9(1) , R9(2) là GND (L) ( mức thấp)

2. Mạch ứng dụng.

a) Thiết kế bộ đếm với Kd=5.

 • CKB (1) – xung vuông (CLK)
 • R0(1), R0(2) – 0V(GND)
 • R9(1), R9(2) – 0V(GND)
 • QA , CKA bỏ trống
 • Đầu ra QB,QC,QD với:
- QB là bit có trọng số nhỏ nhất

- QD là bit có trọng số lớn nhất

Sơ đồ mạch đếm từ 0-4

b) Thiết kế bộ đếm với Kd=10.

 • CKA (1) – xung vuông (CLK)
 • CKB (1) – output QA (12)
 • R0(1), R0(2) – 0V(GND)
 • R9(1), R9(2) – 0V(GND)
 • Đầu ra QA,QB,QC,QD với:
- QA là bit có trọng số nhỏ nhất

- QD là bit có trọng số lớn nhất

Sơ đồ mạch đếm từ 0-9

c) Thiết kế bộ đếm từ 00-99.

Sơ đồ khối bộ đếm từ 00-99Sơ đồ mạch đếm từ 00-99.

Trên đây là một số ví dụ về mạch đếm tiến sử dụng IC 7490. Từ sơ đồ này có thể mô phỏng trên proteus để xem được kết quả cụ thể.
Khóa học phân tích thiết kế mạch
Khóa học điện tử cơ bản
 

GaiDienTu

Học sinh phổ thông
#2
các anh chị giúp e với ạ, e cần làm mạch đếm từ 28 đến 86 mà không biết cách vẽ mạch như thế nào ạ
 

ken6789

Học sinh trung cấp
#4
Chào bạn, cho mình hỏi khi reset trạng thái led ko về 00 là do bản thân chất lượng con ic đếm hay sao?
 

ĐìnhTài

Học sinh phổ thông
#6
giúp e với ạ thiết kế bộ đếm từ 00 đến 75 dùng ic 7490 e sắp thi mong mn có thể chỉ giúp e . e cảm ơn
 

Quảng cáo Google