Hướng dẫn Mạch Led Hào Quang Ma trận 16x32

Nsya2018

Học sinh phổ thông
[QUOTE = "Tran Ngoc Nhan, post: 99057, member: 15"] There is something new for you guys. 32x16 horn luminance, using 74HC573, 89C51 [/ QUOTE]
PWORD PLS
To
 
Xem đính kèm 78401 Xem đính kèm 78402

bạn làm mạch 1 tip cho gọn mình úp gần cuối bài đó còn,bạn muốn làm mạch có ic 24xx + 555 của congminhf thì mình có vẻ lại đây bạn làm thì mình úp lên cho,mình cũng mới tập vẻ mạch nên vẻ cũng chưa đẹp lắm ,bạn làm song típ 41 và tụ hóa bẻ cong chân cho nó nằm xuống cho gọn
Cái này chạy code nào bạn ơi
 

Quảng cáo Google