Hướng dẫn Mạch Led Hào Quang Ma trận 16x32

Nsya2018

Học sinh phổ thông
[QUOTE = "Tran Ngoc Nhan, post: 99057, member: 15"] There is something new for you guys. 32x16 horn luminance, using 74HC573, 89C51 [/ QUOTE]
PWORD PLS
To
 

Quảng cáo Google