Chia sẻ Mạch nạp 89S AVR (ISP) giao tiếp USB đơn giản nhất

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
Mạch nạp 89S và AVR ISP giao tiếp USB đơn giản nhất.
Mạch cực kỳ dễ DIY cho các bạn.
Mạch chỉ sử dụng duy nhất PIC16F1454.
Thêm một lựa chọn cho các bạn tự làm mạch nạp AVR
Mình đính kèm cả mã nguồn viết bằng C, biên dịch trên nền XC8 cho các bạn muốn tìm hiểu.
89S_AVR_NgoHungCuong.png

Giao tiếp USB: HID cắm là chạy, không cần cài Driver
fig1.png

fig2.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Binh.ndb

Học sinh phổ thông
#5
Em thấy trong mach nạp AVR ISP. Chỗ đưa mạch có điện trở nối giữa các chân MOSI, SCK, RES. chỗ thì không có. Ví dụ trang này: USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers - fischl.de . Mạch ngoài trang là có điện trở 270R nối giữa các chân MOSI, SCK, RES . Nhưng trong file tải về usbasp.2011-05-28.tar.gz phía dưới thì mạch lại không có điện trở nối các chân này.
- Em muốn hỏi lúc nào thì cần mấy điện trở này.
- Trong mạch của anh có nên bỏ đi không ?
Em cảm ơn ạ.
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#6
Em thấy trong mach nạp AVR ISP. Chỗ đưa mạch có điện trở nối giữa các chân MOSI, SCK, RES. chỗ thì không có. Ví dụ trang này: USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers - fischl.de . Mạch ngoài trang là có điện trở 270R nối giữa các chân MOSI, SCK, RES . Nhưng trong file tải về usbasp.2011-05-28.tar.gz phía dưới thì mạch lại không có điện trở nối các chân này.
- Em muốn hỏi lúc nào thì cần mấy điện trở này.
- Trong mạch của anh có nên bỏ đi không ?
Em cảm ơn ạ.
mạch của mình ko có điện trở mà. Các chân MOSI, MISO, SCK, RST được nối trực tiếp mà
 

Binh.ndb

Học sinh phổ thông
#7
mạch của mình ko có điện trở mà. Các chân MOSI, MISO, SCK, RST được nối trực tiếp mà
- Em cảm ơn anh đã quan tâm.
Ý em là mấy con điện trở đó có cần thiết không? Lúc nào thì cần nó. Bình thường Nên dùng hay nên bỏ.
 

Quảng cáo Google