Chia sẻ Mạch nạp PICKIT2 - Source code

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
Hiện tại trên trang web của MCHP đã không còn đăng mã nguồn PC APPZ cũng như mã nguồn Firmware của mạch nạp PICKIT2 nên mình upload lại cho bạn nào cần
Đầy đủ mã nguồn PC và mã nguồn FW.
 

Đính kèm

Quảng cáo Google