Mạch nạp ROM - Hung Cuong Programmer v3x

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
Mạch nạp ROM Hung Cuong Programmer v3
Hỗ trợ nạp các loại ROM 24xx và 25xx
- Giao tiếp USB.
- Tốc độ cao.
- Hỗ trợ nạp OTP (vùng bảo mật, vùng bùa) của EN25T80, EN25F80...
Chi tiết tại website:
http://ngohungcuong.com
IMG_0440.JPG
IMG_0441.JPG
IMG_0442.JPG
IMG_0443.JPG
IMG_0444.JPG
IMG_0445.JPG
IMG_0446.JPG
IMG_0447.JPG
IMG_0488.JPG
IMG_0489.JPG
IMG_0490.JPG
IMG_0491.JPG
IMG_0492.JPG

Liên hệ:
Ngô Hùng Cường
Thị trấn Lâm Thao - Phú Thọ
- ĐT: 0989696971 - 0915696971
- Email: ngohungcuong@gmail.com - kidteam@gmail.com
- Site: http://ngohungcuong.com
- Yahoo ID: cuong_dhbk2004
- FB: Ngô Hùng Cường | Facebook
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#2
Mạch nạp ROM Hung Cuong Programmer v3.2
Hỗ trợ các loại ROM 24xx và 25xx.
Hỗ trợ nạp OTP đối với EN25T80, EN25F80...
Hỗ trợ nạp ATSHA204 (IC băm SHA256, chuyên dùng chống sao chép Firmware).
- Giao tiếp USB.
- Tốc độ cao
Chi tiết tại website:
http://ngohungcuong.com
IMG_0721.JPG
IMG_0722.JPG
IMG_0723.JPG
IMG_0724.JPG
IMG_0725.JPG
IMG_0726.JPG
IMG_0727.JPG
fig1.jpg
fig3.jpg
fig2.jpg


Liên hệ:
Ngô Hùng Cường
Thị trấn Lâm Thao - Phú Thọ
- ĐT: 0989696971 - 0915696971
- Email: ngohungcuong@gmail.com - kidteam@gmail.com
- Site: http://ngohungcuong.com
- Yahoo ID: cuong_dhbk2004
- FB: Ngô Hùng Cường | Facebook
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Quảng cáo Google