Mạch Nguồn 5v (3A) Sử Dụng LM2576

M.n cho e hỏi con didoe D2 là diode thường hay diode zener vậy ạ, và mắc con diode như thế có đúng chiều ko..!!! Xem tài liệu trên mạng và trên diễn đàn mà thấy hoang mang quá nên hỏi lại các bác cho chắc để e thiết kế ạ. Thank u...!
Nó là đi ốt xung, với nguồn buck converter (hạ áp xung) thường sử dụng đi ốt shotkey để tăng tốc độ hồi phục ngược của đi ốt.
Nếu đi ốt không có tốc độ hồi phục ngược nhanh, thì sò công suất (tích hợp trong IC) sẽ bị quá tải do hiện tượng cả sò công suất lẫn đi ốt sẽ cùng dẫn cùng lúc (ngắn mạch nguồn)
 

Quảng cáo Google

Quảng cáo Google