Cần giúp Mạch ổn áp từ 220V xuống +-12V, +-5V,+-3,3V

Luan190195

Học sinh phổ thông
#51
dùng biến áp thì qua 7812 để dc 12V 7912 để dc -12V 7805 để dc 5V 7905 để dc -5V còn 3.3 thì mình biết dùng MCP 1307.đây là ví dụ về +-12V và +-5 V
cho mình hỏi mình làm mạch giống này đầu ra +12 vs +5 mà mình k bik làm sao ra 3A, minh mới học cái này, cảm ơn
 

nhthucdtvt

Học sinh phổ thông
#56
cái này một là nguồn ic tuyến tính 78xx + bjt để nâng dòng. 2 là dùng nguồn xung step down lm2576 như bạn sơn hải nói, con ic này I out max 3a kèm tản nhiệt tốt.
 

Quảng cáo Google