Cần giúp Mạch tăng giảm led 7 đoạn = 2 nút nhấn

prkgp

Học sinh phổ thông
#1
em muốn làm mạch bấm C6 thì tăng led 7 đoạn lên 1.. bấm C7 thì giảm... led =0 thì đèn D0 tắt, led >0 thì đèn D0 bật..
em viết code vậy đúng ko ?? mà sao e bấm nó ko tăng led.

#include<math.h>
#fuses nowdt,put,hs,noprotect,nolvp
#use delay(20000000)
unsigned char maled[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char dem=0;
void main()
{
output_B(maled[dem]);
while (true)
{
IF(input(pin_C6)==1)
{
dem++;
while(input(PIN_C6));
delay_ms(10);
}
IF(input(pin_C7)==1)
{
dem--;
while(input(PIN_C7));
delay_ms(10);
}
output_b(maled[dem]);
IF(dem>0)
{
output_high(pin_D0);
}
else
{ output_low(pin_D0);
}
}
}


 

Quảng cáo Google