Machinery & Plant Equipment Trade delegation to Southeast Asia

nhungbich

Học sinh phổ thông
#1
Năm nay, vào ngày 12 tháng 6, chúng tôi sẽ mời các công ty Việt Nam xuất sắc về ngành điện và có cuộc gặp gỡ kinh doanh giữa các công ty Hàn Quốc và Việt Nam ở tại Athene 1, tầng 29, tòa nhà Grand Plaza, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ mời các diễn giả của EVN trình bày về tình hình thị trường điện lực Việt Nam và kế hoạch dự án trong tương lai trong hội thảo kỹ thuật. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để hiểu thị trường điện Việt Nam và tham gia dự án mới.

Cuộc họp kinh doanh sẽ là một cơ hội nổi bật để trao đổi kinh doanh và phát triển mạnh trong kinh doanh thông qua các sáng kiến của Hàn Quốc và xu hướng công nghệ toàn cầu dẫn đầu ngành và nhu cầu của thị trường Việt Nam.
Thời gian: 9h ngày 12/6
Địa điểm:
Athene 1 –Tầng 29, Grand Plaza, Hà Nội, Việt Nam
Số 117 TRẦN DUY HƯNG, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤY, HA NOI, VIETNAM
Tel: +84-4-3 5551 000
 

Quảng cáo Google