MikroC for PIC 5.01 full license key

chientran90

Học sinh phổ thông
#1
Hôm nay mình share MikroC for PIC này cho các bạn vì sau một hồi rà soát thì hầu hết crack trên mạng đều có virus, cho nên mình không dùng crack mà tìm hẳn license key luôn.
Giải nén file tải về bên dưới được 3 file là : File cài đặt (chạy trước), cày xong hết thì bạn chép file license key (.key) và file mikroCPIC1618.exe vào thư mục cài MikroC. File mikroCPIC1618.exe sẽ ghi đè lên file cũ để fix lỗi demo limit (mình quét không thấy virus)

File tải về :
MikroC Pro PIC
 

eva

Kỹ sư
#2
Giờ là 2016 rồi ... và phiên bản là 6.6.3
Bản 5.01 là của 4 năm về trước hả ? :D
Cái gì mà license key chứ .... Chép đè vào cũng chỉ là Patch thôi. License key thì phải có một chuỗi chữ số .... điền vào mấy cái ô ở trong software đó. Không biết đã nhòm được cái license key của nó mặt ngang mũi dọc thế nào chưa nữa ......
license.jpg
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#3
Giờ là 2016 rồi ... và phiên bản là 6.6.3
Bản 5.01 là của 4 năm về trước hả ? :D
Cái gì mà license key chứ .... Chép đè vào cũng chỉ là Patch thôi. License key thì phải có một chuỗi chữ số .... điền vào mấy cái ô ở trong software đó. Không biết đã nhòm được cái license key của nó mặt ngang mũi dọc thế nào chưa nữa ...... Xem đính kèm 76199
Hàng mới đây anh ơi https://drive.google.com/file/d/1Hw7BY_fFlPkGLWmfsus76SHkh4FQv3mK/view?usp=drivesdk
 

Quảng cáo Google