Chia sẻ Mô phỏng với Siemens NX Nastran 11.0.1 Win x64

letuan_ansys

Học sinh phổ thông
#1
Siemens NX Nastran 11.0.1 là phiên bản mới nhất của phần mềm mô phỏng cơ khí của SIEMENS.Mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn:
Link download: Siemens NX Nastran 11.0.1
 

Quảng cáo Google