Mọi thắc mắc cơ bản về STM8 tập trung ở đây

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#2
Ví dụ về cách tạo project mới với STM8S003F3P6
Dùng IAR
Thư viện mẫu của ST
Tải thư viện về, giải nén
Tạo thư mục Template để chứa Project mẫu
Trong thư mục Template tạo thư mục User để chứa file mã nguồn

fig1.png

- Khởi động IAR
fig2.png

- Vào File chọn New \ Workspace
được như sau
fig3.png

- Tiếp theo chọn Project \ Create New Project...
fig4.png

- Chọn C rồi OK
fig5.png

- Chọn nơi lưu Project là thư mục Template đã tạo ở trước
Gõ vào tên Project là Template
fig6.png

- Ta được như sau
fig7.png
 

Đính kèm

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#3
IAR tự động tạo ra file main.c như trên
Tuy nhiên ta không sử dụng file này nên sẽ xóa nó đi
fig1.png

Chọn Yes ta được như sau
fig2.png

- Vào thư mục Template xóa file main.c đi
fig3.png

- Vào thư mục thư viện của ST
STM8S_StdPeriph_Lib\Project\STM8S_StdPeriph_Template
Copy 4 file main.c, stm8s_conf.h, stm8s_it.c, stm8s_it.h
vào thư mục User của thư mục Template chứa Project mẫu của ta
fig4.png

- Kết quả như sau
fig5.png
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#4
Trong IAR tạo thêm 2 thư mục User: để chứa file mã nguồn và Lib để chứa file thư viện:
fig1.png

- Gõ vào tên User
fig2.png

- Tương tự tạo thư mục Lib
fig3.png

- Thêm file mã nguồn vào
ở mục Lib thêm các file thư viện (ví dụ này chỉ dùng GPIO nên chỉ thêm thư viện GPIO)
ở mục User thêm file main.c và file stm8s_it.c
fig4.png

fig5.png

fig5.png
fig6.png
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#5
- Chọn VĐK STM8S003F3P6;
- Cấu hình thư mục chứa các file Include để IAR có thể tìm thấy khi biên dịch;
- Chọn chế độ Release để code nhỏ hơn
fig7.png

fig1.png

fig2.png

fig3.png

- Tiếp theo chọn C/C++ Compiler
fig4.png

- Gõ vào STM8S003 để báo sử cho thư viện biết ta sử dụng chip STM8S003
- Gõ vào:
$PROJ_DIR$\User

$PROJ_DIR$\..\STM8S_StdPeriph_Lib\Libraries\STM8S_StdPeriph_Driver\inc
fig6.png

- Lưu lại tất cả thành quả :)
fig8.png

- Thử biên dịch xem sao :))
fig10.png


fig11.png

- Tùy chọn để IAR dịch ra file s19
fig0.png

----------------------------------
Project mẫu đính kèm
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

huunho

Thạc sỹ
#6
ban có thông tin gì về phím cảm ứng của ST thì cho mình xin với: nguyên lý cảm ứng điện dung ,phương pháp quét phím, dòng chíp hỗ trợ
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#7
ban có thông tin gì về phím cảm ứng của ST thì cho mình xin với: nguyên lý cảm ứng điện dung ,phương pháp quét phím, dòng chíp hỗ trợ
Luồng này chỉ để trao đổi những vấn đề cơ bản khi sử dụng STM8
Vấn đề bạn hỏi nên đặt ở 1 chủ đề khác.
Trân trọng.
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#8
Về mạch điện cơ bản để STM8S003F3P6 có thể chạy được
- Cần cấp nguồn (nối đủ VCC, GND).
Chip có thể chạy được từ 2.95 đến 5.5 v nên có thể dùng nguồn 5V hay 3v3 đều được. (có thể thêm 1 tụ lọc 104)
- Chân Reset:
Chỉ cần 1 trở 10K treo lên VCC tuy nhiên có thể để trống vẫn chạy tốt.
- Chân VCAP:
Cần 1 tụ lọc 105 nối xuống GND
Chỉ cần đảm bảo các yếu tốt trên là VĐK đã có thể chạy được
fig1.png
 

Quảng cáo Google