Mọi thắc mắc cơ bản về STM8 tập trung ở đây

trieubao

Học sinh trung cấp
mình nghĩ bạn nên học thêm C đi đã.
bạn phải hiểu cấu trúc C nó chạy như nào.
bạn xem code bạn viết khi khởi động nó đến hàm main rồi chạy lần lượt qua điều kiện button đó nếu không đúng nó hết chương trình luôn rồi.
 

hnamnguyen

Học sinh phổ thông
m.n có thể hướng dẫn e cách lập trình led 7 thanh mà các chân led 7 thanh không gắn chung 1 port đc ko? ạ.
Em cảm ơn!
 

mi goi

Học sinh phổ thông
em mới tập tành con stm8s003f3p6 ..mọi người cho e hỏi em nạp code vào KIT STM8S003F3P6 thì được.., nạp vào chíp STM8S003F3P6 trực tiếp thì không vào được....còn thiếu gì vậy mn
 

quyetthang09

Học sinh phổ thông
các bác cho e xin code hiển thị kí tự trên lcd kết nối với kit stm8s discovery , e chân thành cảm ơn
 

maiminhtien

Học sinh trung cấp
Hi all,
Em đang vướng vấn đề khá lớn với stm8s. khi em dùng ngắt nút nhấn bắt cạnh lên và timer. Khi nhấn nút thì nhảy vào ngắt mọi chuyện bình thường nhưng khi em đè nút nhấn thì liên tục nhảy vào chương trình ngắt của nút nhấn. Em có thử debug thì con trỏ chương trình nhảy liên tục vào ngắt nút nhấn. Em thử đổi timer khác hoặc chân ngắt khác điều bị. Em dùng IAR chip STM8S003 Mong mọi người đi qua giải đáp giúp em với. Code em để phía dưới :
Mã:
void EXTI_Config(void){

  GPIO_Init(GPIOB, (GPIO_Pin_TypeDef)GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_PU_IT);

  EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOB, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);

  enableInterrupts();

}

----------------------------------------------------------------------------------------------

void TIM1_Config(void){

 CLK_PeripheralClockConfig (CLK_PERIPHERAL_TIMER1 , ENABLE);   

 TIM1_DeInit();

 TIM1_TimeBaseInit(7999, TIM1_COUNTERMODE_UP, 1999, 0);//interrupt 1s

 TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);

 TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE, ENABLE);

 TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);

 TIM1_Cmd(ENABLE);

 enableInterrupts();

}

----------------------------------------------------------------------------------------------

INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 11){

   count++;

  TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);

}

----------------------------------------------------------------------------------------------

INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTB_IRQHandler, 4){

  if(GPIO_ReadInputPin(GPIOB,GPIO_PIN_4)==0) flag=~flag;

}
 

Quảng cáo Google