Mọi thắc mắc cơ bản về STM8 tập trung ở đây

trieubao

Học sinh trung cấp
mình nghĩ bạn nên học thêm C đi đã.
bạn phải hiểu cấu trúc C nó chạy như nào.
bạn xem code bạn viết khi khởi động nó đến hàm main rồi chạy lần lượt qua điều kiện button đó nếu không đúng nó hết chương trình luôn rồi.
 

Quảng cáo Google