một con người đáng kính

longma

Kỹ sư
Banned
#1
Thời điểm này cũng gần 100 ngày ông mất. Ông có nhiều điều để học hỏi, kính trọng. Cũng có lần tôi được ông cảm ơn, tuyên chỉ vài câu nói nhưng cũng cảm thấy sung sướng trong lòng. Có cảm xúc nên viết ở đây vài dòng để tưởng nhớ ông, một người con đất việt, một con người đáng kính.
 

Quảng cáo Google