Muốn thành công phải đặt câu hỏi đúng

#11
cho mình hỏi nhé đặt câu hỏi chỗ nào vậy?
Diễn đàn có các mục riêng như điện tử công suất, điện tử tương tự / số, cơ khí v.v.
Bạn hỏi về vấn đề gì thì đăng (bài) câu hỏi vào mục đó (hoặc gần lĩnh vực đó nhất).
Cái chính là câu hỏi nên chi tiết một chút thì nhiều người hiểu hơn và có thể nhiều người trả lời Bạn.
 

Quảng cáo Google