Ngắt quá dòng cho nguồn điều chỉnh dùng D718

tuongbkidt

Học sinh phổ thông
#1
Ai giúp mình lắp thêm mạch như nào để ngắt dòng 3A cho mạch dưới với
Untitled.png
 

Quảng cáo Google