nhờ giúp thiết kế mạch đọc cảm biến

kip cuong

Học sinh phổ thông
#1
mọi người ai có thể giúp mình vẽ mạch đọc cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT21 kết nối với PLC S7-200 với ạ.
 

Quảng cáo Google