Nhờ vả mọi người

Chiến chó

Học sinh phổ thông
#1
Em muốn làm mạch tạo trễ khoảng 8-10 tiếng lặp lại thì làm như nào a. Ai làm rồi cho em xin sơ đồ với ạ
 
#2
Bạn xác định rõ thêm yêu cầu như sau nhé:

- Thời gian hẹn giờ: 8-10h , có điều chỉnh không hay cố định ngay từ đầu ?
- Độ chính xác/ sai lệch: 1 giây, 1 phút, 10 phút ?
- Nguyên lí: Cơ học hay điện tử ? ( cơ học cũng có nhiều lắm nha, mua cái đồng hồ hẹn giờ về sửa lại cũng dc)
- Nếu là loại điện tử thì:
Nguồn cấp là gì? từ đâu? điện áp bao nhiêu ?
Kích thước bao nhiêu ?

- Đầu ra điều khiển là gì? Rơ le? Điện áp ?
- Điều khiển cái gì? Rơ le, đèn, động cơ ?

Sơ đồ thì có nhiều lắm, xem loại nào phù hợp với bạn đã :)

T.H
 

Chiến chó

Học sinh phổ thông
#3
Bạn xác định rõ thêm yêu cầu như sau nhé:

- Thời gian hẹn giờ: 8-10h , có điều chỉnh không hay cố định ngay từ đầu ?
- Độ chính xác/ sai lệch: 1 giây, 1 phút, 10 phút ?
- Nguyên lí: Cơ học hay điện tử ? ( cơ học cũng có nhiều lắm nha, mua cái đồng hồ hẹn giờ về sửa lại cũng dc)
- Nếu là loại điện tử thì:
Nguồn cấp là gì? từ đâu? điện áp bao nhiêu ?
Kích thước bao nhiêu ?

- Đầu ra điều khiển là gì? Rơ le? Điện áp ?
- Điều khiển cái gì? Rơ le, đèn, động cơ ?

Sơ đồ thì có nhiều lắm, xem loại nào phù hợp với bạn đã :)

T.H
Bạn xác định rõ thêm yêu cầu như sau nhé:

- Thời gian hẹn giờ: 8-10h , có điều chỉnh không hay cố định ngay từ đầu ?
- Độ chính xác/ sai lệch: 1 giây, 1 phút, 10 phút ?
- Nguyên lí: Cơ học hay điện tử ? ( cơ học cũng có nhiều lắm nha, mua cái đồng hồ hẹn giờ về sửa lại cũng dc)
- Nếu là loại điện tử thì:
Nguồn cấp là gì? từ đâu? điện áp bao nhiêu ?
Kích thước bao nhiêu ?

- Đầu ra điều khiển là gì? Rơ le? Điện áp ?
- Điều khiển cái gì? Rơ le, đèn, động cơ ?

Sơ đồ thì có nhiều lắm, xem loại nào phù hợp với bạn đã :)

T.H[/QUOT
 

Chiến chó

Học sinh phổ thông
#4
Thời gian hẹn giờ có điều chỉnh . và ko cần chính xác tuyệt đối.
Nguyên lý thì điện tử, có cả cơ thì càng tốt. Nguồn cấp 220VAC đầu ra đk rơ le ạ
Chỉ giúp em mới !
 

Quảng cáo Google