Chia sẻ Nơi chia sẻ kinh nghiệm sửa và lưu trữ file ROM DVD-MIDI...

em xin kính chào tất cả các anh cung các bạn trong diễn đàn !đã lâu rồi em không có lên đây vì công việc gia đình,hôm nay em mới vừa có nhận của một người bạn một cái đầu SINTEK-3600S dan trong tình trạng lỗi fw mã board CZ8800-VFD (MT-3600B:0946503332)HD850,vậy em xin tất cả các anh em trong diễn đàn,ai có fw nay xin giúp em với ạ!và dưới đây,em có đính kèm fw lỗi của nó,xin các anh giúp đỡ cho,em xin vô cùng cảm ơn...!
 

Đính kèm

em xin kính chào tất cả các anh cung các bạn trong diễn đàn !đã lâu rồi em không có lên đây vì công việc gia đình,hôm nay em mới vừa có nhận của một người bạn một cái đầu SINTEK-3600S dan trong tình trạng lỗi fw mã board CZ8800-VFD (MT-3600B:0946503332)HD850,vậy em xin tất cả các anh em trong diễn đàn,ai có fw nay xin giúp em với ạ!và dưới đây,em có đính kèm fw lỗi của nó,xin các anh giúp đỡ cho,em xin vô cùng cảm ơn...!
Gửi em fw của ae:
 

Đính kèm

Kính mong tất cả các anh em và các bạn giúp đỡ cho fw của đầu SINTEK-3600S CZ8800-VFD (MT-3600B: 0946503332) HD850,fw của anh lieudong đã up lên,em không download về được,xin các anh giúp đỡ cho,em xin vô cùng cảm ơn!!!
 
Kính mong tất cả các anh em và các bạn giúp đỡ cho fw của đầu SINTEK-3600S CZ8800-VFD (MT-3600B: 0946503332) HD850,fw của anh lieudong đã up lên,em không download về được,xin các anh giúp đỡ cho,em xin vô cùng cảm ơn!!!
 

Đính kèm

Quảng cáo Google