Chia sẻ Nơi chia sẻ kinh nghiệm sửa và lưu trữ file ROM DVD-MIDI...

AE Ai co FW Calisonic EVD 3813 Ma bo ED 921F-V1.0 Cho minh xin voi.Xin cam on
Bác là thành viên mới, đọc bài này bác sẽ rõ,rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé:
Tại sao khi xin fw phải ghi nhiều thông tin như vậy:
- Có nhiều đầu đĩa cùng hiệu + cùng số model nhưng lại xài nhiều loại bo, hoặc khác loại mắt đọc, hoặc có loại Led khác nhau; nếu chỉ cho biết hiệu và model thì có thể anh em dđ cho fw không đúng loại bo hay loại mắt đọc -> không xài được.
- Có nhiều đầu đĩa khác hiệu nhưng lại xài chung một loại bo + mắt đọc và giống mặt đèn vfd với nhau, chỉ khác cái nhãn hiệu & logo, do đó nếu tìm không có fw gin thì anh em dđ sẽ tìm fw của hiệu khác nhưng giống loại bo và vfd để cho xài tạm.
Vì thế mong ae hợp tác tốt để nhanh có fw như mong muốn và mau chóng xong việc.Thanks!(nhutam_kg).
Nếu fw khác mắt đọc thì sẽ ko đọc DVD được.
Khác RAM cũng sẽ ko khởi động được.
 

Đính kèm

MINH QUE

Học sinh phổ thông
Bác là thành viên mới, đọc bài này bác sẽ rõ,rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé:
Tại sao khi xin fw phải ghi nhiều thông tin như vậy:
- Có nhiều đầu đĩa cùng hiệu + cùng số model nhưng lại xài nhiều loại bo, hoặc khác loại mắt đọc, hoặc có loại Led khác nhau; nếu chỉ cho biết hiệu và model thì có thể anh em dđ cho fw không đúng loại bo hay loại mắt đọc -> không xài được.
- Có nhiều đầu đĩa khác hiệu nhưng lại xài chung một loại bo + mắt đọc và giống mặt đèn vfd với nhau, chỉ khác cái nhãn hiệu & logo, do đó nếu tìm không có fw gin thì anh em dđ sẽ tìm fw của hiệu khác nhưng giống loại bo và vfd để cho xài tạm.
Vì thế mong ae hợp tác tốt để nhanh có fw như mong muốn và mau chóng xong việc.Thanks!(nhutam_kg).
Nếu fw khác mắt đọc thì sẽ ko đọc DVD được.
Khác RAM cũng sẽ ko khởi động được.
Minh can ma bo cho chay da roi tinh tiep
 

Quảng cáo Google