Chia sẻ Nơi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa TV LCD

màn hình lúc chạy lúc đứng.. có bóng ma.. mình đo thấy áp ODD lúc có lúc không. lúc có tầm 26V rồi mất là lúc màn đứng.. rồi lại có lại.. tháo cáp phim ra vẫn vậy.. mình đánh ngay bo TCON.. anh em cho thuốc kiếm cơm qua ngày.. ai có bo cho sđt lun.. thanks mọi người
con này chạy màn LG 2 TAP ah, cần tcon có tcon. cần màng có màng.
 

Quảng cáo Google