Chia sẻ Nơi Trao đổi Kinh Nghiệm Đầu thu KTS-Chảo vệ tinh vinasat

các bác ai có fw đầu chảo winsat ,mã boa GH361S-M02A-V1.1-160111, IC rom 25L32. làm ơn cho e xin .cảm ơn rất nhiều ạ
 

Quảng cáo Google