Chia sẻ NX10-Cam Gia công điện cực hàng loạt

truongtam3

Học sinh phổ thông
#1
Mình xin chia sẻ video gia công điện cực tại công ty mình

Tất cả điện cực được gia công trong một file duy nhất

 

Quảng cáo Google