OpenNI and Kinect sensor

Xuan lam

Học sinh phổ thông
#1
Cần tìm 1 vài người đã hoặc đang làm về các vấn đề xoay quanh mã nguồn và cái sensor này ạ.
Xin cảm ơn
 

Quảng cáo Google