Cần giúp pic 16f886

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#5
Chắc là lại muốn tài liệu Tiếng Việt ... Kỹ sư điện tử mà éo biết ngoại ngữ ---> chịu :D
Con pic16f886 với con pic16f887 khác nhau những gì? Con 16f887 thì trên forum đầy rẫy các bài viết hướng dẫn. Muốn gì thì muốn khi tìm tài liệu thì cũng nên bắt đầu từ datasheet, reference manual... Haiz...
 

Quảng cáo Google