Pic phát xung điều khiển chạy servo yaskawa

PICccCC

Học sinh phổ thông
#2
con quỷ này đấu mạch hàn cáp , cài đặt chế độ, cũng khá khó , phải học PLC điều khiển nó rồi tương quan qua mới mò ra áp dụng theo mới điều khiển nó
 

Quảng cáo Google