Chia sẻ Project mẫu cho STM32F103C8T6 sử dụng GCC

ga_cong

Kỹ sư
#3
GCC hình như có thể tích hợp vào KeilC thì phải
 

ttn199x

Học sinh phổ thông
#8
Đoạn nạp code trong makefile của mình
flash-stlink:
$(OPENOCD) -s $(OPENOCD_DIR)\
-f interface/stlink-v2.cfg\
-f target/stm32f1x_stlink.cfg\
-c init -c targets -c "reset halt" \
-c "flash write_image erase $(HEX_OUT)" \
-c "verify_image $(HEX_OUT)" \
-c "reset run" -c shutdown
 

mbed

Kỹ sư
#9
Sau khi biên dịch ra được file *.hex hoặc *.bin dùng phần mềm STM32 ST-LINK utility để nạp.
 

luctieuphung

Học sinh trung cấp
#10
Đoạn nạp code trong makefile của mình
flash-stlink:
$(OPENOCD) -s $(OPENOCD_DIR)\
-f interface/stlink-v2.cfg\
-f target/stm32f1x_stlink.cfg\
-c init -c targets -c "reset halt" \
-c "flash write_image erase $(HEX_OUT)" \
-c "verify_image $(HEX_OUT)" \
-c "reset run" -c shutdown
bác cho em hỏi cái OPEN OCD nó tích hợp sẵn trong gcc-arm-eabi hả bác. Trên ubuntu em cài ST-link riêng ạ !
 

Quảng cáo Google