Chia sẻ Proteus Professional 8.5 Full

dnt

Học sinh phổ thông
#11
chụp cái hình báo lỗi xem, mình vẫn xài bình thường!
Mình đã tìm ra cách sửa lỗi rồi . Nếu cài trên Win7 64 thì phải chạy ở chế độ admin
bằng cách phím phải chuột chọn Run as Adminnistrator thì chạy bình thường
 

Quảng cáo Google