Quy Định - Nội Quy Diễn Đàn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

BuiBachTuanAnh

Quản trị viên
Thành viên BQT
#1
QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG CƠ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
----------®®®®®----------
ĐIỀU 1 - QUI ĐỊNH CHUNG:

Điều 1.1: Diễn đàn CƠ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM là Diễn đàn phi lợi nhuận, thuộc quyền sở hữu của tất cả các thành viên. Khi đăng ký tham gia diễn đàn, mọi thành viên phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy định chung này của Diễn đàn cùng các quy định bổ sung của từng khu vực mà thành viên tham gia (Nếu có). Mọi thành viên đều có quyền bình đẳng trong việc thực hiện các điều khoản mà Quy định chung đưa ra.

Điều 1.2:
- Diễn đàn là diễn đàn kỹ thuật, cơ điện tử và các lĩnh vực liên quan. Các vấn đề không liên quan đến các phạm trù nêu trên phải được đăng tải tại các khu vực có nội dung phù hợp.
- Diễn đàn hoạt động với tiêu chí sân chơi lành mạnh, mọi thành viên khi tham gia đều có quyền trong việc bảo vệ, xây dựng, đóng góp và sử dụng nguồn tài nguyên của Diễn đàn. Nghiêm cấm thành viên sử dụng diễn đàn làm nơi thảo luận, thông tin, tuyên truyền về chính trị, tôn giáo, sắc tộc, mại dâm, ma tuý... vi phạm đến luật pháp nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ... Nghiêm cấm việc sử dụng diễn đàn làm nơi tranh cãi, giải quyết các bất đồng cá nhân từ đời thường hoặc các vấn đề mâu thuẫn từ các diễn đàn khác. Diễn đàn không chịu trách nhiệm giải quyết các vụ việc không liên quan tới các phạm trù hoạt động của mình.
- Diễn đàn không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, đối với các thông tin mà thành viên đưa lên. Thành viên phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp và đăng tải thông tin của cá nhân mình lên Diễn đàn.

ĐIỀU 2 - QUI ĐỊNH NICKNAME, AVATAR, CHỮ KÝ:

Điều 2.1:
- Nickname (tên thành viên), Avatar (biểu tượng) và chữ ký là những thông tin cơ bản của thành viên được hiển thị trên diễn đàn. Thuộc quyền sở hữu của thành viên nhưng dưới sự quản lý và kiểm soát của BQT diễn đàn.
- BQT có quyền thay đổi hoặc xóa vĩnh viễn Nickname, Avatar và Chữ ký của bất cứ thành viên nào khi tạo mới hoặc thay đổi nếu vi phạm điều 2.2 của Qui định này, tùy theo mức độ mà không cần thông báo trước khi xử lý.
- Nghiêm cấm việc sử dụng nhiều tài khoản khác nhau với mục đích xấu.
Điều 2.2:
- Khi tạo mới hay sửa đổi Nickname, Avatar, Chữ ký nghiêm cấm các điểm sau đây:
- Nickname dùng bằng các ký tự chữ, số latin, ký tự đặc biệt xen lẫn với nhau, chỉ với một ký tự chữ hoặc số (Vd: aaaaa, 11111,…) các ký tự rườm rà, zíc zắc...
- Nickname ngắn hơn 3 ký tự.
- Nickname có thể gây mạo nhận là thành viên BQT, BĐH diễn đàn.
- Dùng Avatar, chữ ký với mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp đưa các CR, Patch, KGen,... cũng như các phần mềm ứng dụng cấm đưa lên diễn đàn, dẫn và đưa Link tới các Website độc hại, không phù hợp theo tiêu chí của Diễn đàn.
- Dùng hình ảnh của các vị Lãnh tụ Việt nam và Quốc tế làm Avata (Hình đại diện) hay chữ ký.
- Thành viên có số bài viết từ 5 trở lên mới được đặt chữ ký
- Số dòng tối đa để đặt chữ ký là 2
- Số link tối đa chèn vào chữ ký là 1
- Chữ ký không đính kèm hình ảnh

Điều 2.3: Tất cả những Nickname có số lượng bài viết dưới 05 bài nếu 06 tháng liên tục không truy cập vào Diễn đàn thì BQT có quyền, khi cần thiết, xóa khỏi danh sách thành viên mà không cần thông báo. Các khiếu kiện về Nickname trong trường hợp này sẽ không được BQT xem xét giải quyết.

ĐIỀU 3 - QUI ĐỊNH VỀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRÊN DIỄN ĐÀN:

Điều 3.1:
- Ngôn ngữ chính thức sử dụng trên diễn đàn là tiếng Việt, đúng ngữ pháp, không dùng ngôn ngữ teen, bài đăng phải tuân thủ nét văn hóa trong giao tiếp mạng.
- Khi cần dẫn chứng với các ngôn ngữ khác, yêu cầu phải có bản biên dịch kèm theo, trừ trường hợp sử dụng các từ thuộc về chuyên môn hoặc được dùng phổ thông.
- Nghiêm cấm việc văng tục chửi bậy và xúc phạm thành viên khác trên diễn đàn.


Điều 3.2:
- Phông chữ bài viết nên dùng mặc định theo phông chữ diễn đàn (nên dùng), hoặc có thể dùng phông chữ khác nhưng phải rõ ràng và dễ nhìn, dễ đọc.
- Kích thước phông chữ (nếu sử dụng) không được quá lớn, hoặc quá nhỏ làm mất sự đồng nhất và thẩm mỹ.
- Màu chữ của nội dung bài viết tuyệt đối không sử dụng các màu khác, mà chỉ dùng màu đen theo mặc định. Chỉ được phép dùng màu khác cho các tiêu đề hay các mục cần nhấn mạnh để gây chú ý cho bài viết.
- Không sử sụng chữ màu đỏ trong bài viết. Chữ màu đỏ chỉ sử dụng cho BQT dùng để nhắc nhở thành viên vi phạm.
- Kích thước hình ảnh minh họa trên bài viết nên đồng nhất.

Điều 3.3:
- Đối với thành viên tuyệt đối không được viết chữ in hoa khi tạo chủ đề và đăng tải bài, phải thể hiện bằng chữ viết thường.
Việc sử dụng chữ in hoa và chữ in màu dành cho các thành viên BĐH để tạo lập chủ đề hoặc bài viết với mục đích tạo chú ý hoặc nhấn mạnh.
- Bài viết phải gõ tiếng Việt có dấu, viết hoa, chấm câu theo đúng quy cách, ngôn ngữ chuẩn mực (không dùng biến thể ngôn ngữ trên mạng, không viết tắt, dùng những kí hiệu không phù hợp)
- Tên bài viết cần thể hiện nội dung bài viết.
- Cách đặt tiêu đề bài viết : trước hết phải có dấu , thể hiện rõ nội dung muốn trình bày ví dụ : “ Cần giúp làm mạch LED trái tim” hoặc : “Giúp mình code ADC cho PIC16F877A” ; ”Giúp mình tạo liên kết chuyển động trong Inventer ”Không đặt kiểu : “ Các bác giúp em về bệnh này với “ hoặc “giúp em với cá bác ơi” hoặc “các bác cứu em với”.
- Khi đưa tài liệu lên buộc phải mô tả sơ lược hoặc hình ảnh minh họa (tránh hiện tượng lấy lại tài liệu của người khác đưa lên lại diễn đàn.
- Không được dẫn link đến 1 web khác để yêu cầu thành viên đăng ký hoặc với mục đích cá nhân giới thiệu web của mình.
- Không được post bài với mục đích lôi kéo thành viên tham gia các website khác
- Tiêu đề, chủ đề do thành viên tạo lập ngoài việc tuân thủ đúng ngữ pháp, cú pháp tiếng Việt ra còn phải phản ánh đúng nội dung của chủ đề cần đăng tải, đồng thời không trùng với chủ đề đã có.
- Nghiêm cấm các bài viết công khai quảng bá, chia sẻ trực tiếp các sản phẩm thương mại khi không được phép của nhà sản xuất.
- Các chủ đề phải ghi rõ nguồn nếu copy từ nơi khác. Không dẫn link diễn đàn khác vào diễn đàn.
- Không đưa tài liệu lên theo hình thức bắt thành viên phải để Email bên dưới vì nhiều lý do khách quan .
- Bài viết phải viết đúng chuyên mục - chủ đề.

ĐIỀU 4 - QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN:

Điều 4.1:
- Mọi thành viên chính thức đều có quyền sử dụng nguồn tài nguyên hiện có của Diễn đàn.
- Được quyền tham gia đóng góp nguồn tài nguyên, trao đổi kinh nghiệm với các thành viên khác trên diễn đàn thông qua bài viết và chủ đề.
- Có quyền góp ý, kiến nghị xây dựng diễn đàn, có quyền khiếu nại đối với thành viên khác hoặc với các điều hành viên các cấp vì những xử lý sai quy định chung và quy định khu vực thành viên tham gia.
- Có quyền đề cử và tự ứng cử vào các vị trí trong BĐH khi thấy bản thân đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ đó.
- Có quyền tham gia tất cả hoạt động chung trong Diễn đàn như: Offline, bình chọn, các cuộc thi, vui chơi giải trí,...
- Thành viên tham gia Diễn đàn có thời gian Online đều đặn, có trình độ kỹ thuật, có sự đóng góp cụ thể bằng các bài viết chất lượng, đồng thời tuân thủ tốt các nội qui, qui định của diễn đàn, sẽ được các ĐHV khu vực xem xét, đánh giá để lựa chọn đưa vào danh sách tuyên dương, đề cử VIP và tham gia vào BDH.
- Mỗi đợt 06 tháng một lần, hoặc vào các dịp lễ lớn của Việt Nam, sinh nhật diễn đàn, BĐH sẽ căn cứ vào thành tích của các Thành viên để xem xét tuyên dương, trao tặng Kỷ niệm chương và các phần thưởng tương ứng khác.Điều 4.2:
- Thành viên có trách nhiệm đóng góp, bảo vệ các nguồn tài nguyên của diễn đàn. Các tài nguyên khi được phép chia sẻ đến các Website khác, hoặc các tài nguyên lấy từ các Website cùng lĩnh vực về diễn đàn thì phải trích dẫn nguồn của các Website đó.
- Mỗi thành viên phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tinh thần tự chủ, thực hiện đúng các qui định của Diễn đàn đồng thời có trách nhiệm cùng BĐH trong việc nhắc nhở những sai phạm do thành viên khác gây ra.
- Phát giác kịp thời đến BĐH các bài viết sai qui định, các hành vi vi phạm của các thành viên khác, khi BĐH chưa kịp xử lý.

ĐIỀU 5 - QUI ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT, XỬ PHẠT VI PHẠM:

Điều 5.1:
- Thành viên khi tham gia Diễn đàn mà vi phạm các điều trong Qui Định Chung hoặc các nội qui tại các khu vực tham gia sẽ phải chịu các hình thức xử lý từ thấp tới cao, như: bị xóa bài do thành viên đăng tải, nhắc nhở công khai, cảnh cáo toàn diễn đàn... mức cao nhất là cấm truy cập diễn đàn theo thời hạn quy định hoặc vĩnh viễn.
- Đối với các trường hợp vi phạm cụ thể như: Liên quan đến chính trị, tôn giáo,... vi phạm nghiêm trọng Qui định của diễn đàn, xúc phạm ĐHV, dùng lời lẽ thô tục, chửi bậy với các thành viên khác, Spam... sẽ bị xử lý trực tiếp với mức cao nhất là Banned vĩnh viễn và thông báo lên toàn Diễn đàn.
- Điều hành viên (ĐHV) có toàn quyền quyết định trong việc xử lý bài viết, chủ đề vi phạm nội quy,...trong khu vực được giao quản lý. Khi có khiếu nại của thành viên thì phải chú ý tập trung giải quyết thỏa đáng.

Điều 5.2:
Khi có thắc mắc hoặc khiếu nại thành viên cần thực hiện theo trình tự sau:
- Đăng bài tại mục Thắc mắc - Góp ý
- Trường hợp ĐHV trả lời, giải quyết chưa thỏa đáng thành viên có thể viết bài thắc mắc khiếu nại lên cấp cao hơn hoặc để BQT tiếp tục xem xét giải quyết.
- Các khiếu nại khi đã đưa lên BQT đòi hỏi các bên đương sự phải tường trình đầy đủ và trung thực về sự việc xảy ra và kèm theo bằng chứng rõ ràng để đại diện BQT có cơ sở nhằm giải quyết vấn đề đúng đắn nhất, theo đúng Quy định hiện hành.

ĐIỀU 6 - ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG:

- Quy định chung này được coi là Luật của Diễn đàn, tất cả các thành viên khi tham gia Diễn đàn đều phải nghiêm chỉnh chấp hành.
- Khi cần thiết, BQT có quyền bổ sung chỉnh sửa một số điều trong Quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của diễn đàn. Mọi thay đổi trong Quy Định Chung sẽ được thông báo cụ thể tới tất cả thành viên.
- Qui định chung này sẽ có hiệu lực ngay khi thông báo trên toàn Diễn đàn, các điều khoản của qui định cũ trái với bản Qui Định Chung mới này đều được bãi bỏ.
----------♠♠♠♠♠----------
Thay mặt BQT Diễn đàn
Admin đã ký
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Quảng cáo Google