Cần giúp RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CÁC BẠN

Chip_HT

Học sinh phổ thông
#1
Chào mọi người, chả là mình có một chương trình mô phỏng qua Simulink, sử dụng block Level 2 S-Function, khổ cái mình ko hiểu lắm về simulink; vậy nên mình không thể lưu lại file.m khi chỉnh sửa ở Editor (lúc thì lưu được, lúc không);
và khi chạy chương trình nó bão lỗi như hình bên dưới
Mong mọi người giúp đỡ, giải thích vì sao; và có pro nào hiểu sâu về cách sử dụng khối block Level 2 S-Function thì chia sẻ dùm với!!
Chân thành cảm ơn mọi người!
123.png

12.png
123.png 12.png 123.png 123.png 12.png
 

Quảng cáo Google