Chia sẻ RTC và stm32f103c8t6

huunho

Thạc sỹ
#52
khi nào mua thì nói nhé
mua cả jump cái để hàn vào lcd
 

huunho

Thạc sỹ
#54
hỏi lên diễn đàn này đi em
 

Quảng cáo Google