Chia sẻ RTC và stm32f103c8t6

viettiepx2

Học sinh phổ thông
#68
Ngoài ra , để tránh là trì hoãn xung nhịp cho RTC thì trước khi cài dặt RTC, cũng cần kiểm tra xem xung nhịp cho RTC đã được cài đạt chưa bằng lệnh:
void HAL_RCC_GetClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef *RCC_ClkInitStruct, uint32_t *pFLatency)
void HAL_RCCEx_GetPeriphCLKConfig(RCC_PeriphCLKInitTypeDef *PeriphClkInit)
Hai hàm này sử dụng thế nào vậy bác? Bác hướng dẫn chi tiết hơn được không ạ? Cám ơn bác!
 

huunho

Thạc sỹ
#69

huunho

Thạc sỹ
#70

Quảng cáo Google