Chia sẻ Sách "Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí"-Trịnh Chất-Tập 1, Tập 2

HungnvDesign

Cơ Điện tử - Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Thành viên BQT
#1
Nôi dung bộ sách bao gồm những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và hệ thống dẫn động, điều dẫn động, tính toán thiết kế chi tiết máy theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc, thiết kế kết cầu chi tiết máy, vỏ, khung và bệ máy, chọn cấp chính xác, lắp ghép và phương pháp trình bày bản vẽ,... Thuật ngữ và ký hiệu dùng trong sách dựa theo tiêu chuẩn Nhà nước, phù hợp với thuật ngữ và ký hiệu quốc tế.Sách được trình bày theo hướng tin học hóa nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng có thể lập trình để tính toán thiết kế từng chi tiết máy hoặc tính toán thiết kế hợp giảm tốc trên máy vi tính. Theo tài liệu này, các chương trình tính hệ dẫn động cơ khí đã được soạn thảo và lưu trữ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sách dùng làm tài liệu thiết kế môn học và thiết kế tốt nghiệp cho sinh viên ngành cơ khí các trường Đại học kỹ thuật, đồng thời có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực tính toán thiết kế máy.

MỤC LỤC:
Lời nói đầu
Phần một - Hệ dẫn động cơ khí - Cơ sở thiết kế và tính toán động học
1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế máy và hệ thống dẫn động
2. Động cơ điện
3. Hộp giảm tốc và tính toán động học hệ dẫn đông cơ khí
Phần hai - Tính toán thiết kế chi tiết máy
4. Truyền động đai
5. Truyền động xích
6. Truyền động bánh răng
7. Truyền động trục vít
8. Truyền động vít - đai ốc
9. Mối ghép then và then hoa
10. Trục
11. Ổ lăn
12. Ổ trượt
Phần 3. Thiết kế kết cấu
Phần 4. Lắp ghép, dung sai và phương pháp trình bày bản vẽ

Download:
Tập 1: https://goo.gl/hQFJbq
Tập 2: https://goo.gl/dXPT7d
 

Quảng cáo Google