Share code web/wap game mobile

#5
Hình như pm báo sai. Mình vào site bạn nó báo luôn :D
Ak hiểu rồi! Trắc do đoạn code bắt like fan page của mình đó. nó bị coi là mã độc do js ẩn :D nhưng nó không sao đâu bạn haz! còn phần code web nếu muốn chỉnh sủa gì có thể pm mình! mình sẽ chỉ bạn code lại sửa cho hoàn chình :D
 

Quảng cáo Google