Slide bài giảng đồ gá

luongpy

Học sinh phổ thông
#1
Trong quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí, người ta phải sử dụng nhiều loại công cụ lao động với kết cấu và tính năng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện hơn nhằm nâng cao chất lượng, năng suất và hạ giá thành chế tạo sản phẩm. Các loại công cụ lao động bao gồm các loại máy, các loại dụng cụ và các loại trang bị công nghệ (gồm các loại đồ gá và dụng cụ phụ).
Đối với khâu gia công chi tiết cơ khí thì trang bị công nghệ là toàn bộ các phụ tùng kèm theo máy công cụ nhằm mở rộng khả năng công nghệ của máy tạo điều kiện cho việc thực hiện quá trình gia công chi tiết cơ khí với hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao.
Đồ gá là một loại trang bị không thể thiếu được trong quá trình gia công cơ, kiểm tra và lắp ráp sản phẩm cơ khí. Trong tất cả các loại đồ gá thì đồ gá dùng trên máy cắt kim loại là nhiều nhất, chiếm khoảng 80% - 90%.
DO_GA T5 2010
 

Quảng cáo Google