Cần giúp sơ đồ khối máy thu AM

patre

Kỹ sư
#5
T3 thuộc về tầng công suất vì nó điều khiển chế độ một chiều của T6 T5 ..... Còn thấy nó đứng trước mà gọi nó là " tiền " thì ... cũng được .
 

Quảng cáo Google