Chia sẻ STM32_Study: #04-EEPROM EMULATOR by FLASH

tdm

Kỹ sư
#12

Tran luong

Trần Đình Lượng, Đt: 0989285187-HCM
#13
vậy thì hàm ghi vào plash tốn nhiều thời gian nên làm gián đoạn thời gian quét led nên led sẽ bị nháy vào thời điẻm ghi vào plash.
bạn dùng một ngắt timer để quét led thì sẽ giải quyết đươc vấn đề này.
Bên đó có 1 bạn bảo do việc ghi flash có ngắt flash nên bị ảnh hưởng, bác nghĩ thể nào?
 

Quảng cáo Google