Thảo luận STM32F4 giao tiếp PSP với ENC624j600(Ethernet).

ha minh sang

Học sinh trung cấp
#1

Chào mọi người!
Em đang "ngâm cứu" cái modul ENC624j600 Ethernet truyền dữ liệu qua mạng LAN, em dùng bo master là STM32F4 DISCOVERY kết nối PSP với modul Ethernet, em đang có nhiều vấn đề cần những người đi trước giúp đỡ.Mong mọi người cùng thảo luận và đóng góp.
 

ha minh sang

Học sinh trung cấp
#2
Do con này ít người dùng hay sao mà rất ít tài liệu tham khảo, đa số là giao tiếp SPI, em đang trong quá trình nghiêng cứu nếu có gì em sẽ shared cho mọi người.
 

Quảng cáo Google