Cần giúp Stop không dừng được hệ thống mạch

pt đức

Học sinh phổ thông
#1
Mọi người giúp em với!!?
Em mới học plc tự viết sơ đồ,lúc mô phỏng ctu224 đáp ứng yêu cầu đề bài rồi nhưng ấn stop cô giáo bảo không được chưa tắt hết đèn nếu làm như em ấn stop máy hay động cơ vẫn sẽ hoạt động
Em chỉ dùng Set,Reset Ton đơn giản thôi
 

Quảng cáo Google