T.A.T Tuyển dụng - Business Development Manager

tatint

Học sinh phổ thông
#1
* Mô tả công việc/Job Description:

 • Determining customers' needs and desires by specifying the research needed to obtain market information.
Xác định nhu cầu của khách hàng bằng việc chỉ rõ các nghiên cứu cần thiết để thu thập thông tin thị trường.

 • Identifying and approaching potential clients and distributors
Xác định và tiếp cận khách hàng/ đại lý tiềm năng.

 • Assessing market competition by comparing the company's products to competitors' products.
Đánh giá tính cạnh tranh thị trường bằng việc so sánh các sản phẩm của công ty với sản phẩm của các đối thủ.

 • Working with Business Development Director to develop product sales strategies.
Phối hợp với Giám Đốc phát triển kinh doanh để phát triển các chiến lược kinh doanh sản phẩm

 • Assessing product market data by calling potential customers and evaluating sales call results.
Đánh giá dữ liệu thị trường của sản phẩm thông qua các cuộc gọi cho khách hàng tiềm năng và đánh giá kết quả các cuộc gọi bán hàng.

 • Providing information for management by preparing short-term and long-term product sales forecasts and special reports and analyses; answering questions and requests.
Cung cấp thông tin phục vụ việc quản lý bằng cách chuẩn bị các kế hoạch bán hàng ngắn hạn và dài hạn và các báo cáo đặc biệt, phân tích và trả lời các câu hỏi, các yêu cầu.

 • Introducing and marketing products by developing time-integrated plans with related departments in the company
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm bằng cách phát triển các kế hoạch kết hợp với các bộ phận liên quan trong công ty

 • Completing operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
Hoàn thành các yêu cầu hoạt động bằng việc tạo kế hoạch và giao nhiệm vụ cho nhân viên, theo dõi các kết quả công việc.

 • Maintaining product management staff by participating into recruiting, selecting, orienting, and training employees.
Phát triển đội ngũ nhân viên quản lý sản phẩm bằng cách tham gia vào việc tuyển dụng, lựa chọn, định hướng và đào tạo nhân viên.

 • Improving professional and technical knowledge by attending workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks
Nâng cao kiến thức kỹ thuật và chuyên môn bằng cách tham gia các hội thảo; rà soát các ấn phẩm chuyên ngành; thiết lập mạng lưới quan hệ cá nhân

 • Represent the company by visiting customers to solicit feedback on company products and services
Đại diện công ty đi thăm khách hàng để thu thập được các phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

 • Perform other duties as required by the superiors.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.* Job Requirements/ Yêu cầu công việc

 • Gender: Male/ Female, the age from 25 to 35. Male is preferable.
Giới tính: Nam/ Nữ, độ tuổi từ 25-35. Ưu tiên ứng viên Nam

 • Qualifications: Degree of college or higher (Graduated from University of Economics, Hanoi Foreign Trade University, Commercial University, University of Science and Technology, …) . Priority for major in business administration, sales, economics…
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, (tốt nghiệp các trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Ngoại Thương, Đại Học Thương Mại, Đại học Bách Khoa, …). Ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh, bán hàng, kinh tế…

 • At least 5 years of experience in sales field, priority for applicants having knowledge about telecom products and materials.
05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên hiểu biết về các sản phẩm, vật tư viễn thông

 • Language: Proficient in using English. Chinese is a plus
Ngôn Ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh. Biết tiếng Trung là lợi thế

 • Having a passion in sales.
Đam mê kinh doanh

 • Being enthusiastic and be able to work under high pressure, having responsibilities, being hard-working.
Nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc, có trách nhiệm, chịu khó

 • Having capabilities of good communication, presentation and negotiation.
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt* Benefits/ Quyền lợi

 • To be sent to principle for training on product ranges and application
 • Được hãng đào tạo về dải sản phẩm và ứng dụng trước khi bắt tay vào làm.
 • Attractive salary and bonus that is worthy as your ability: Depending on performance and personal contributions for the company.
Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng theo năng lực: Căn cứ theo hiệu quả công việc và các đóng góp cá nhân cho công ty;

 • Professional, high active and creative working environment,
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo cao;

 • Colleagues: Friendly, co-operating & professional;
Đồng nghiệp: Thân thiện, hợp tác & chuyên nghiệp;

 • Benefits: Being paid Social, Health & Unemployment Insurances according to the current labor law.
Phúc lợi: Được đóng BHXH, BHYT & BHTN theo quy định của Bộ luật lao động;

 • Have a chance to participate in training courses to improve your knowledge. Được tham gia các khóa học đào tạo để nâng cao kiến thức
 • Be entitled with at least an outing trip sponsored by company every year
Được đi nghỉ mát ít nhất một lần một năm

 • Vacation leave: According to the current labor law.
Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành

 • Annual leave: At least 12 days per year
 • Nghỉ phép: ít nhất 12 ngày/ năm


4. Salary/ Mức lương: Negotiation/ Thỏa thuận

5. Dossier/Hồ sơ xin việc:

* Please send your resume to Ms. Huong (recruiment@tatint.com or recruitment.tatint@gmail.com )

Xin gửi CV đến Ms. Hương (recruiment@tatint.com or recruitment.tatint@gmail.com)
* Language of dossier: English. Priority for earlier application.

Ngôn ngữ hồ sơ: Tiếng Anh . Ưu tiên nộp sớm

* Dossier must be in English and including Curriculum Vitae and scanned copies of candidates’ degrees and certifications (hardcopies of Resume will be requested later when candidates are recruited)

Hồ sơ bao gồm: CV và bản scan văn bằng chứng chỉ liên quan (Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu sau khi được yêu cầu)

* Company Description:

 • Founded in 2009, T.A.T International Company Limited has its head office in Hanoi, and branch in Ho Chi Minh. Since that time, T.A.T has been developing to become well-known company in Vietnam ICT market.
 • We are proud to contribute the development of Vietnam Telecom and ICT infrastructure by providing comprehensive solutions for Radio Access Network and Core Network such as Telecom Site Installation Material and Information Technology Products and Services.
Please visit website: www.tatint.com for your further information
 

Quảng cáo Google