Chia sẻ Tài Liệu 8051

lêhoàng

Học sinh phổ thông
#18
anh nào hướng dẫn em dịch bit trong C như này thì sẽ thế nào k ạ???
vd: em muốn điều khiển cho P1 sáng dần hết rồi sẽ tới P2 sáng tiếp tục.
P1=11111111 sẽ dịch chuyển sang là 011111111 -> 001111111....
hết port 1 tiếp luôn P2 cũng như vậy. em không rõ lắm phần dịch bit này ah chị mong chỉ giáo.xin cảm ơn
 
#19
anh nào hướng dẫn em dịch bit trong C như này thì sẽ thế nào k ạ???
vd: em muốn điều khiển cho P1 sáng dần hết rồi sẽ tới P2 sáng tiếp tục.
P1=11111111 sẽ dịch chuyển sang là 011111111 -> 001111111....
hết port 1 tiếp luôn P2 cũng như vậy. em không rõ lắm phần dịch bit này ah chị mong chỉ giáo.xin cảm ơn
bạn thử làm như thế này xem
output_b(a);
delay_ms (500);
a = a << 1;
dịch trái còn dịch phải là
a= a>> 1;
 

Quảng cáo Google